Opłata za obiady Drukuj

 INFORMACJA  - PILNE !!!

Dyrektor szkoły informuje, że wpłatę za obiady należy dokonywać od 1 do 10 danego każdego  miesiąca  w wysokości wskazanej  każdorazowo przez nauczyciela świetlicy – indywidualnie dla każdego ucznia.

Kartkę z informacjami o wysokości opłaty za obiady w danym miesiącu będzie rozdawał nauczyciel wychowawca początkiem miesiąca.

PROSIMY O NIEDOKONYWANIE WPŁAT ZA OBIADY Z WYPRZEDZENIEM, wpłata musi byś dokonana za bieżący miesiąc w danym miesiącu.