Dowóz uczniów

Informuję, że od 5 września br. autobus szkolny będzie dowoził uczniów w następujących godzinach

 

655 B – K – Szp – Sklep – Z Las - CzG

800 B – Z – CzG

900 B – Z  – CzG

1000 B – Z  – CzG

1100 B - Z - CzG


Odwozy będą wykonywane o godz. 11.40, 12.40, 13.40 i 15.15.


Szczegółowy harmonogram jazdy autobusu szkolnego zostanie podany do wiadomości po dwóch pierwszych tygodniach od rozpoczęcia roku szkolnego. Prosimy rodziców o zgłoszenie uczniów do dowożenia i odwożenia wychowawcom oddziałów lub opiekunce Pani Marcie Sikora


W dniu 4 września autobus szkolny przywiezie uczniów na mszę św. do kościoła następującą trasą:

godz. 7.00    B – K – Szp – Sklep – Z Las - CzG