Podręczniki

KLASA I

„Nowi Tropiciele” do klasy I

Wyd.: WSIP

wg aprobaty MEN:   815/1/2017

 

Język angielski:

Podręcznik „Explore Treetpos 1”

Ćwiczenia „ Young Treetops 1” Sarah M Howell, Lisa Kester-Dogson Wydawnictwo: Oxford University Press                        Nr  786/1/2017

Religia :

“Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”- zeszyt ćwiczeń

Red. W. Kubik

Wydawnictwo: WAM          Nr AZ – 11-01/10-Kr-1/11

 

KLASA II

„Nowi Tropiciele” do klasy II

Podręczniki – części 1 -5

Karty ćwiczeń – części 1 -5

Karty matematyczne – części 1 – 5

Wyd. WSiP                  Nr  815/2/2018

 

Język angielski:

Podręcznik „ Explore Treetops 2” Sarah M Howell, Lisa Kester-Dogson

Ćwiczenia „ Young Treetops 2” Sarah M Howell, Lisa Kester-Dogson Wydawnictwo: Oxford University Press                          Nr  786/2/2017

 

Religia :

“Kochamy  Pana Jezusa” – zeszyt ćwiczeń

Red. W. Kubik

Wydawnictwo: WAM         Nr AZ-12-01/10-KR-1/12

 

KLASA III

Białobrzeska Joanna: „Moje ćwiczenia” Podręcznik MEN do klasy III.

Wyd. Didasko

 

Język angielski:

Podręcznik „Young Treetops 3” Sarah M Howell, Lisa Kester-Dogson

Ćwiczenia „Young Treetops 3” Sarah M Howell, Lisa Kester-Dogson Wydawnictwo: Oxford University Press                           Nr  728/3/2016

Religia :

“Przyjmujemy  Pana Jezusa”

Red. W. Kubik

Wydawnictwo: WAM Kraków    Nr AZ-13-01/10-KR-14/13

KLASA IV

Język polski

Język polski 4 “Między nami” – Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa. + zeszyt ćwiczeń (wersja B)

Autorzy: A. Łuczak, A. Murdzek Wydawnictwo: GWO       Nr  867/1/2017

 

Język angielski:

Podręcznik „Steps Plus” dla klasy IV T. Falla, P. Davies, S. Wheeldon, P. Shipton,

Ćwiczenia STEPS  FORWARD 1 S. Wheeldon, P. Shipton,

Wydawnictwo: Oxford University Press                   Nr  800/1/2017

Matematyka:

„Matematyka z kluczem” – klasa 4 – podręczniki + zeszyty ćwiczeń

Autorzy: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska Wydawnictwo: Nowa Era

Nr  875/1/2017 – część 1 i 2

Przyroda:

Tajemnice przyrody  – podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy: M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

Zeszyt ćwiczeń – autorzy: J. Golanko, U. Moździerz, J. Stawarz

Wydawnictwo: Nowa Era                        Nr  863/2017

 

Historia:

„Wczoraj i dziś” 4 – podręcznik do historii dla klasy 4 szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

Autor: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo: Nowa Era  + zeszyt ćwiczeń                         Nr 877/1/2017

 

Muzyka:

„Lekcja muzyki”

Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era       Nr  852/1/2017

 

Technika:

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych

Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka Wydawnictwo: Nowa Era

Nr 295/1/2017

Informatyka:

„Lubię to!” podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej;

autor: Michał Kęska                                    Nr  847/1/2017

 

Religia:

„Zaproszeni przez Boga” – katechizm

Autor: Zbigniew Marek SJ z zespołem autorów

Wydawnictwo: WAM     AZ-21-01/10-KR-2/12

 

KLASA V

Język polski:

Język polski 5“Między nami”.  Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa + zeszyt ćwiczeń (wersja B)

Autorzy: A. Łuczak, A. Murdzek Wydawnictwo: GWO

Język angielski:

Podręcznik STEPS PLUS FORWARD dla klasy V T. Falla, P. Davies, S. Wheeldon, P. Shipton, E. Palczak + ćwiczenia

Wydawnictwo: Oxford University Press                      Nr  800/2/2017

 

Matematyka:

„Matematyka z kluczem” – klasa 5 – podręczniki + zeszyty ćwiczeń

Autorzy: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska Wydawnictwo: Nowa Era

Nr  875/2/2018

Biologia:

„Puls życia” podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy: M. Sęktas, J. Stawarz

Ćwiczenia – Puls życia 5 – J. i J. Pawłowscy

Wydawnictwo: Nowa Era                      Nr  844/1/2018

 

Geografia:

Planeta Nowa – podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej + ćwiczenia

Autorzy: F. Szlajfer, Z. Zaniewicz i in.

Wyd. Nowa Era                           Nr 906/1/2018

 

Historia:

„Wczoraj i dziś” 5– podręcznik

Autor: Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo: Nowa Era     + zeszyt ćwiczeń Nr  877/2/2017

Technika:

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych

Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka Wydawnictwo: Nowa Era

Nr  295/2/2018

 

Informatyka:

„Lubię to! Klasa 5”

Autor: Michał Kęska                                  Nr  847/2/2018

 

Muzyka:

Lekcja muzyki klasa 5

Autorzy: M. Gromek, G. Kilbach

Wyd. Nowa Era                                 Nr 852/2/2018

Religia:

„Obdarowani przez Boga”

Autorzy: Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN

Wydawnictwo: WAM Kraków    AZ-2-01/10

KLASA VI

Język polski:

Język polski 6 “Między nami”. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń (wersja B)

Autorzy: A. Łuczak, A. Murdzek Wydawnictwo: GWO       Nr  445/3/2014/2016

 

Język angielski:

Podręcznik STEPS FORWARD 3 T. Falla, P. Davies, S. Wheeldon, P. Shipton, E. Palczak + ćwiczenia

Wydawnictwo: Oxford University Press                  Nr  741/3/2015

Matematyka:

„Matematyka z kluczem” – klasa 6 – podręcznik + zeszyty ćwiczeń

Autorzy: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska Wydawnictwo: Nowa Era

Nr  157/4/2011/2016

Przyroda:

"Tajemnice przyrody" – podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Autorzy: F. Szlajfer, J. Stawarz, H. Kowalczyk; wydawnictwo Nowa Era

„Tajemnice przyrody” zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej (nowe wydanie)  Autorzy: D. Marszał, M. Mochnacz   Wydawnictwo: Nowa Era

Nr  399/3/2014

 

Historia i społeczeństwo:

„Wczoraj i dziś” 6– podręcznik + ćwiczenia

Autor: Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo: Nowa Era                                  Nr  443/3/2014/2015

 

Zajęcia techniczne:

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych

Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka Wydawnictwo: Nowa Era

Nr  295/3/2010/2016

 

Zajęcia komputerowe:

„Lubię to! Klasa 6”

Autor: Michał Kęska                                  Nr  729/3/2017

 

Muzyka:

„I gra muzyka” – podręcznik

Autorzy: M. Gromek, G. Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era                  Nr  569/2012

 

Religia:

„Przemienieni przez Boga

Autorzy: Ks. Zbigniew Marek SJ z zespołem autorów

Wydawnictwo: WAM Kraków

KLASA VII

Język Polski:

Język polski 7„Między nami”. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa + zeszyt ćwiczeń, części 1 i 2 (wersja A)

Autorzy: A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka     +   Wyd. GWO

Nr  867/4/2017

 

Język angielski:

„English Plus Options” 7 dla klasy VII + ćwiczenia

Autorzy: Ben Wetz, Diana Pye

Wyd.: Oxford University Press                     Nr  835/1/2017

 

Język niemiecki:

„Magnet smart1” podręcznik + ćwiczenia

Autor: Georgio Motta

Wyd.: Lektorklett                  Nr  817/1/2017

 

Matematyka:

Matematyka z kluczem. Klasa 7 + zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska i in.

Wyd. Nowa Era                  Nr  875/4/2017

 

Biologia:

Puls życia – podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej + zeszyty ćwiczeń

Autorzy: Małgorzata Jefimow

Wyd. Nowa Era

Zeszyt ćwiczeń: do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej – J. Holeczek i in.

Nr  844/2/2018

 

Historia:

„Wczoraj i dziś” podręcznik do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej + ćwiczenia

Autorzy: Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Wyd. : Nowa Era                                Nr  877/4/2017

 

Geografia:

„Planeta Nowa”

Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert

Wyd. Nowa Era                        Nr  906/3/2017

 

Fizyka:

„Spotkania z fizyką”

Autorzy: Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny –

Różańska

Wyd. Nowa Era              Nr  885/1/2017

Chemia:

Podręcznik do chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej + ćwiczenia

Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wyd. Nowa Era                    Nr  785/1/201

Muzyka:

„Lekcja muzyki” 7

Autorzy: M. Gromek, G. Kilbach

Wyd. Nowa Era                   Nr  852/4/2017

 

Informatyka:

„Lubię to!” podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autor: Grażyna Koba                                Nr  847/4/2017

 

Religia:

„Jezus uczy i zbawia” podręcznik do religii dla VII klasy szkoły podstawowej

Autor: Zbigniew Marek

Wyd. WAM

KLASA VIII

 

Język polski:

Język polski 8„Między nami”. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa + zeszyt ćwiczeń, części 1 i 2 (wersja A)

Autorzy: A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka     +   Wyd. GWO

Język angielski:

„English Plus Options” 8 dla klasy VIII + ćwiczenia

Autorzy: Ben Wetz, Diana Pye

Wyd.: Oxford University Press                          Nr  835/2/2018

 

Język niemiecki:

„Magnet smart 2” podręcznik języka niemieckiego do klasy VIII + ćwiczenia

Autor: Georgio Motta

Wyd.: Lektorklett             Nr  817/2/2017

 

Matematyka:

Matematyka z kluczem. Klasa 8 + zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska i in.

Wyd. Nowa Era                

 

Biologia:

Puls życia – podręcznik do biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Autorzy: B. Sągin, A. Boczarowski i in.

Wyd. Nowa Era

Zeszyt ćwiczeń: Puls życia do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej – J. Holeczek i in.

Nr 844/3/2018

Historia:

„Wczoraj i dziś” podręcznik do historii dla klasy 8 szkoły podstawowej + ćwiczenia

Autorzy: R. Śniegocki, A. Zielińska

Wyd. : Nowa Era                                  Nr  877/5/2018

 

Wiedza o społeczeństwie:

„Dziś i jutro” podręcznik do wiedzy i społeczeństwa

Autorzy: A. Kucia – Maćkowski i in.

Wyd. Nowa Era                               Nr 874/2017

 

Geografia:

„Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej + ćwiczenia

Autorzy: T. Rachwał, D. Szczypiński

Wyd. Nowa Era                       Nr  906/4/2018

 

Fizyka:

Spotkania z fizyką – podręcznik do fizyki dla klasy 8 szkoły podstawowej

Autorzy: G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska

Wyd. Nowa Era               Nr  885/2/2018

 

Chemia:

Podręcznik do chemii dla klasy 8 szkoły podstawowej + ćwiczenia

Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wyd. Nowa Era                   Nr  785/2/2018

 

Informatyka:

„Lubię to!” podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autor: Grażyna Koba                     

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Podręcznik nauczania edukacji dla bezpieczeństwa „Żyję i działam”

Autorzy: Jarosław Słoma, Grzegorz Zając

Wyd. Nowa Era

 

Religia:

Podręcznik do religii klasy 8 szkoły podstawowej klasy szkoły podstawowej, seria: W drodze do Emaus

Autor: Zbigniew Marek

Wyd. WAM 2018                AZ-3-01/10

………………………………………………………………………………………………….

DODATKOWO:

 

  • Atlas historyczny – klasy 5 -8

Seria: Wczoraj i dziś. Wyd. Nowa Era – 12 sztuk

  • Atlas do wiedzy o społeczeństwie – Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Seria: Dziś i jutro – 10 sztuk