Start Aktualności Lekcje historii inaczej płk Emil Mentel - polski wojskowy
płk Emil Mentel - polski wojskowy

 

Emil Mentel polski wojskowy, uczestnik drugiej wojny światowej. Kawaler Orderu Virtuti Militari.

Ciekawą prezentację na temat życia i działalności polskiego wojskowego, uczestnika II wojny światowej urodzonego – płk Emila Mentla przedstawiły klasom szóstym uczennice Publicznego Gimnazjum im. S. Wyspiańskiego w Kętach – Paulina Bieniek (nasza absolwentka) oraz jej koleżanka Julia Kobielus. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali o życiu i historii  - już 100 letniego żołnierza Armii Krajowej.

Wszystkim, którym postać Emila Mentel nie jest jeszcze znana przypominamy krótkie informacje na Jego temat. Warto zapamiętać!

Emil Stefan Mentel – ur. 26 października 1916 r. w  Czańcu, Syn Emanuela

i Franciszki z domu Szczotka. Jego ojciec był leśniczym w lasach Habsburgów. Po śmierci ojca zamieszkał w Żywcu u siostry, pracownicy miejscowego browaru. Ukończył szkołę powszechną w Czańcu, a następnie gimnazjum w Bielsku. Lasy stały się jego życiową pasją. Stąd, po ukończeniu w grudziądzkim Centrum Wyszkolenia Kawalerii Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii (rocznik 1936 – 1937) podjął studia na wydziale leśnym w SGGW w Warszawie, które po drugim roku przerwała wojna. Będąc podchorążym 8 Pułku Ułanów w Krakowie, z chwilą wybuchu wojny wcielony został do I Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Warszawie, otrzymał awans na podporucznika (promocja oficerska w 1939 r.), gdzie został dowódcą plutonu konnego. Z tym pułkiem walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Po kapitulacji uniknął niewoli, wrócił do Żywca i ukrywał się w leśnictwie Sopotnia.

1 kwietnia 1940 r. wyruszył na nartach na Węgry, z zamiarem dołączenia do Armii Polskiej we Francji. Po dotarciu do Budapesztu, wysłany został do Splitu, do Jugosławii, gdzie oczekiwał na transport morski. Był to pierwszy transport, który skierowany został nie do Francji,  a do Syrii.

Wstępuje do Brygady Strzelców Karpackich (nr ewid. 1180) z przydziałem do Dywizjonu Rozpoznawczego Ułanów (30.05.1940 r.), na stanowisko dowódcy plutonu w szwadronie konnym. Bierze udział w obronie Tobruku i w kampanii libijskiej. Za czyny bojowe na polu walki pod Tobrukiem (rozkaz dzienny z dn.7 lutego 1942 r.), po raz pierwszy odznaczony Krzyżem Walecznych przez gen. Stanisława Kopańskiego. Przeszedł z Pułkiem cały szlak bojowy w kampanii włoskiej Polskiego 2 Korpusu, od Monte Cassino poprzez Ankonę, Linię Gotów, Apenin Emiliański, aż do wyzwolenia Bolonii. W roku 1944 po raz drugi odznaczony Krzyżem Walecznych przez gen. Władysława Andersa, w bitwie o Monte Cassino. Za wybitne czyny wojenne połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą, otrzymuje Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari V kl. Odznaczony wieloma brytyjskimi odznaczeniami, m.in. Military Cross (MC – Krzyż Wojskowy).

 

Wojnę kończy w stopniu Rotmistrza, jako dowódca 1 szwadronu Pułku Ułanów Karpackich.
Po zakończeniu wojny wyjechał z Pułkiem do Anglii. Rozpoczęte, jeszcze w Warszawie studia, ukończył w Szkocji. W 1951 r. wyjechał do Rodezji, (Zimbabwe), gdzie zakłada Koło Kombatantów Polskich zostając jego Prezesem. Podczas wojny w Rodezji w latach 1973 – 1980, zostaje Oficerem Obrony Narodowej (Civil Defence). Na skutek przewrotu politycznego, wyjeżdża z Zimbabwe w roku 1988 do Kalifornii w USA. W Ameryce zajmuje się działalnością publicystyczną związaną z tematyką II Wojny Światowej. W tym zakresie współpracuje z uniwersytetami amerykańskimi. Jest niestrudzonym korespondentem dla pism polskich i zagranicznych. Autor artykułów do “Ułana Karpackiego”, londyńskiego “Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej”, grudziądzkich “Komunikatów Fundacji” i innych. Napisał także wspomnienia “W pogoni za wolnością”. Wielokrotny uczestnik zjazdów Kawalerzystów II RP w m. Grudziądz.

Jeżeli kogoś bardziej ciekawi ta postać zapraszamy do naszej szkolnej biblioteki. W swoich zbiorach posiadamy bowiem osobiste wspomnienia Pana Emila wzbogacone zdjęciami i ilustracjami „W pogoni za wolnością”, które otrzymaliśmy od samego autora.