Start Aktualności Rodzinny Dzień Sportu Rodzinny Dzień Sportu - sprawozdanie
Rodzinny Dzień Sportu - sprawozdanie

 

SPRAWOZDANIE  Z  DNIA SPORTU RODZINNEGO

W sobotę, 3 czerwca br. na terenie Szkoły Podstawowej w Czańcu odbyła się impreza integracyjna wynikająca z realizacji projektu „Sport dla każdego”. 3 edycja „Rodzinnego Dnia Sportu” miała na celu integrację środowiska, propagowanie aktywnego stylu życia, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi, zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą. Zabawę sportową, w której wzięły udział 62 rodziny przygotowała Rada Rodziców wspólnie z Dyrekcją Szkoły oraz Gronem Pedagogicznym. Zostały przeprowadzone konkurencje sportowe dla dzieci i ich opiekunów /skok z miejsca, rzut do celu, bieg przez płotki, kozłowanie i podrzucanie piłki itp./, następnie „Sprawnościowy tor przeszkód”  oraz „Wyścig strongmanów” dla rodziców i opiekunów. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami i medalami, a wszystkie rodziny nagrodami pocieszenia. Dzień Sportu uświetnił pokaz gimnastyczek oraz wspólne wykonanie „Zumby”. Uczestnicy sportowej zabawy mogli skorzystać z przygotowanego przez Radę Rodziców oraz personel szkoły bufetu.

Nagrody, dyplomy, puchary i medale oraz poczęstunek dla dzieci, a także zakup drobnego sprzętu sportowego i artykułów papierniczych, zostały ufundowane przez Radę Rodziców oraz indywidualnych sponsorów. Fundusze na nagrody i organizację imprezy zostały również przyznane przez Gminną Komisję Profilakty i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Porąbce. Serdecznie dziękujemy.