Reforma edukacji

 

Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach prezentuje link odsyłający do zakładki na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, dedykowanej reformie oświaty:


www.reformaedukacji.men.gov.pl


Zarówno rodzice jak i nauczyciele czy samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o reformę.