Ogłoszenie
środa, 06 lipca 2016 16:13

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Czańcu zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia:

DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN, WARZYW I OWOCÓW, ART. OGÓLNOSPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ

  1. Termin składania ofert: 18.07.2016 r.
  2. Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa w Czańcu ul. K. K. Wojtyły 32

( sekretariat )

  1. Forma składania ofert: oferty należy składać w formie pisemnej
  2. Termin realizacji zamówienia: 01.09.2016 r. – 30.06.2017 r.
  3. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie formularza oferty
  4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena oferty
  5. Inne postępowania: ………….
  6. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są:

Sekretariat Szkoły Podstawowej w Czańcu

 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z regulaminem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Czańcu nr 4/2014/2015 z dnia 27 października 2014 roku.