Start Dokumenty szkolne Dokumenty Szkolny zestaw programów nauczania 2015/2016
Szkolny zestaw programów nauczania 2015/2016 Drukuj

 

 

SZKOLNY ZESTAW

PROGRAMÓW NAUCZANIA

DLA KLAS I – VI

 

NA ROK SZKOLNY 2015/16

Dopuszczam do użytku w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Czańcu

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej z 27 sierpnia 2015r.

 

 

podstawa prawna: art. 22a ust. 1,6,7  i 2b ustawy z dnia 7 września 1991r.

o systemie oświaty

(Dz. U. z 2015. poz. 357)

 

Lp.

Nazwa przedmiotu i programu

Numer

w szkolnym zestawie programów

1.

Edukacja wczesnoszkolna – klasa I- „Elementarz XXI wieku”

Autor: Teresa Janicka – Panek

Wyd. Nowa Era

1./e.w./I/15/16

2.

Program nauczania dla I etapu kształcenia. Edukacja wczesnoszkolna – klasa II – „Doświadczanie świata”.

Autor: Marzena Kędra

Rekomendowany przez MEN

2./e.w./II/15/16

3.

Edukacja wczesnoszkolna – klasa III – „Szkoła na miarę”

Autor: Teresa Janicka – Panek

Wyd. Nowa Era

3./e.w./III/15/16

4.

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym: Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny: klasy I – III szkoły podstawowej

Autor: Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc – Kurpaska

Wyd. Oxford

4./j.a./I-III/15/16

5.

Religia

Program nauczania religii rzymsko-katolickiej

„Jesteśmy dziećmi Bożymi” – klasy I – III

Autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Wydawnictwo WAM

5./rel./I-III/15/16

6.

Język polski

Program nauczania języka polskiego dla drugiego etapu edukacyjnego„Między nami”

Autorzy: Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Wydawnictwo GWO

6./j.p./IV-VI/15/16

7.

Matematyka

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej „Matematyka z kluczem”

Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Wydawnictwo: Nowa Era

7./mat./IV-VI/15/16

8.

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”

Autor: Jolanta Golanko

Wydawnictwo: Nowa Era

8./przyr./IV-VI/15/16

9.

Język angielski: program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny

Autor: Mellanie Ellis, Anna Rak

Wyd. OXFORD

9./j.a./IV-VI/15/16

10.

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś” – program nauczania ogólnego historii

i społeczeństwa w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej

Autor: Tomasz Maćkowski

Wydawnictwo: Nowa Era

10./hist./IV-VI/15/16

11.

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego - klasa 4-6  "Zdrowie, sport, rekreacja" autorstwa Urszuli Kierczak

11./wf/IV-VI/15/16

12.

Plastyka

„Do dzieła” program nauczania plastyki dla klasy IV - VI

Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wyd. Nowa Era

12./plast./IV-VI/15/16

13.

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki dla klas IV – VI Szkoły Podstawowej

Autor: M. Gromek, G. Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

13./muz./IV-VI/15/16

14.

Zajęcia techniczne – klasa IV

Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV – VI szkoły podstawowej „Jak to działa”

Autor: Lech Tabecki

Wyd. Nowa Era

14./tech./IV/15/16

15.

Zajęcia techniczne – klasa V i VI. Program nauczania dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej „Ciekawi świata”

Autor: Iwona Kamińska

Wyd. Operon

15./tech./V/VI/15/16

16.

Religia – program nauczania religii rzymskokatolickiej w klasach IV - VI

„Wezwani przez Boga”

Autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Wydawnictwo: WAM

16./rel./IV-VI/15/16

17.

Zajęcia komputerowe

„Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Autor: Michał Kęska

Wydawnictwo: Nowa Era

17./zaj.komp./IV-VI/15/16

18.

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania dla klas V i VI szkoły podstawowej

Autorzy: Teresa Król, Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk

Wydawnictwo: Rubikon

18./wdżwr/V-VI/15/16

19.

Etyka – Kompleksowy program nauczania etyki na II, III, IV poziomie edukacyjnym „Ludzkie ścieżki”

Autor: Anna Ziemska, Łukasz Malinowski

Wyd. ORE

 

INNE DOPUSZCZONE PROGRAMY

19./etyka/II/III/IV/15/16

20.

Biblioterapia w szkole: program profilaktyczny

i wychowawczy wspierający proces edukacyjny zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2004r.

Autorski: Dorota Sablik

20./bibl./III-VI/15/16

21.

Edukacja wczesnoszkolna. Edukacja zintegrowana

z elementami ed. komunikacyjno - zdrowotnej „Umiem dbać o siebie i kolegów” – program wspierający dla klas

1 -3 szkoły podstawowej zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2005r.

Autorski: Renata Wójcik, Lucyna Pszczółka

21./dbac/I-III/15/16

22.

Wychowanie fizyczne

Program autorski z tenisa stołowego zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 3 września 2012r.

Autorski: Katarzyna Zemanek

22./ten.stoł./IV-VI/15/16