Dni Profilaktyki PDF Drukuj Email

 

 

Prelekcja ze specjalistą d/s. uzależnień Lucyną Parcią
Temat: Uzależnienia XXI w. - alkoholizm

Spotkanie z ratownikami medycznymi. 
Kurs pierwszej pomocy

Szkolny konkurs profilaktyczny

Spektakl profilaktyczny „Spętani”. 
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Czańcu

Spotkanie z pielęgniarką szkolną
Temat: Higiena osobista

Prelekcja na temat zdrowego odżywiania. 
Przedstawiciele Naturhouse

Pedagog resocjalizacyjny Piotr Rychły. 
Prelekcja na temat: Agresywny, czyli słaby

Prelekcja prowadzona przez funkcjonariusza policji Tomasza Mreńcę.
Temat: Stop cyberprzemocy