Start Świetlica Ogłoszenie. Odpłatność za obiady Ogłoszenie. Odpłatność za obiady
Ogłoszenie. Odpłatność za obiady Drukuj

 

 

Odpłatności za obiady można dokonywać przelewem do BS w Porąbce na nr konta: 20 8124 0009 2001 0026 9540 0003, Szkoła Podstawowa w Czańcu, ul. K. K. Wojtyły 32. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Wcześniej należy złożyć u nauczycieli świetlicy deklarację.

 


 

Czaniec, ..........................

data

Deklaracja

Oświadczam, że odpłatność za obiady mojego dziecka/dzieci .................................................. będzie

imię i nazwisko dziecka

wpłacana regularnie do 10 każdego miesiąca.

 

.................................................

imię i nazwisko rodziców

 


 


Cena obiadów będzie ukazywać się na stronie internetowej w zakładce: Opłata za obiady.

Koszt jednego obiadu wynosi 2,70.