Start Dokumenty szkolne Dokumenty Obowiązek Informacyjny
Obowiązek Informacyjny Drukuj

Obowiązek Informacyjnyna podstawie

art. 24  ustawy o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2014.1182)

Administratorem Danych Osobowym jest Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza

Adres :  43-354 Czaniec, ul. K. K. Wojtyły 32

Dane osobowe zbierane są w celu sporządzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

W zakresie wskazanym Rozporządzeniem MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, oraz rodzajów tej dokumentacji dane są obowiązkowe w pozostałym zakresie są dobrowolne.

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.