Start Dokumenty szkolne Dokumenty Program wychowawczy
Program wychowawczy Drukuj

 


PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

 

KALENDARZ

rok szkolny 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA im. HENRYKA SIENKIEWICZA W CZAŃCU

WRZESIEŃ 2016

LP.

DATA

TEMATYKA IMPREZY

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

 

 

1 września

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 klasy  1- 6

- Pasowanie na pierwszoklasistę

- Rocznica Września 1939

 

- Opiekunowie SU

- Dyrektor szkoły

- U.  Piekiełko

- L. Pszczółka

Godz. 10.00

 

 

 

Wrzesień

 

Debata ogólnoszkolna wybory do Samorządu Uczniowskiego

- Komisja profilaktyki

- Opiekunowie SU

- Pedagog szkolny

 

 

 

Wrzesień

 

Obowiązkowe zebrania wychowawców  z rodzicami

 

Wychowawcy klas

 

14 września

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

 

- Dyrektor szkoły

Godz. 15.30

  1. 6

 

Wrzesień

 

Próbna ewakuacja

D. Sablik

 

 

Wrzesień

 

Spotkanie Zespołu Samokształceniowego klas 1 -  3

 

- Koordynatorzy prac Zespołu

- nauczyciele

 

 

26 września

 

Spotkanie z przedstawicielami oddziałów do Rady Rodziców

 

- Dyrektorzy

Godz. 17.00

 

Wrzesień

/Październik

 

Ogólnoszkolny Rajd Turystyczny na Trzonkę

Klasy  1 – 3:

- S. Markowska

- A. Tomiak

Klasy  4 – 6:

- E.  Borgosz

- J. Ziętek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2016

LP.

DATA

TEMATYKA IMPREZY

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

1.

 

 

 

22 październik

(sobota)

 

II Rodzinny Rajd Szkolny na Magurkę „Postaw na Rodzinę”

- A. Gibas

- M. Mydlarz

- Z. Drabek

- J. Ziętek

- A. Tomiak

 

2.

 

Październik

 

Spotkanie Zespołu Samokształceniowego klas 4 – 6

 

- Koordynatorzy prac Zespołu

- nauczyciele

 

3.

 

Październik

 

Szkolenie z zakresu prowadzenia dziennika elektronicznego

 

- Dyrektor szkoły

- nauczyciele

 

4.

 

Październik

 

Święto Komisji Edukacji Narodowej

Opiekunowie SU

Samorząd uczniowski

- K. Zemanek

- A.  Tomiak

- S. Tondryk

 

 

5.

 

Październik

 

Międzynarodowy Miesiąc                     Bibliotek  Szkolnych

Nauczyciele biblioteki:

- J. Ziętek

- D. Sablik

- L. Bezwińska

 

6.

 

Październik

 

Tydzień Bezpieczeństwa

Klasy 1-3:

- R. Wójcik

- L. Pszczółka

- A. Tomiak

Klasy 4-6:

- R. Ulman

 

7.

24 października (poniedziałek)

Konsultacje ogólnoszkolne

- wychowawcy klas   -  nauczyciele

Godz.               15.30-17.30

LISTOPAD 2016

LP.

DATA

TEMATYKA IMPREZY

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

1.

31 październik

(poniedziałek)

Dzień wolny od zajęć                     dydaktyczno- wychowawczych

- nauczyciele                                            - wychowawcy

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze          7.00-15.00

2.

 

Listopad

 

Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości

- B. Błasiak

- D. Cudzich

 

3.

 

Listopad

 

Szkolenie „Ocenianie kształtujące jako sposób wspomagania procesu uczenia się”

- Dyrektor szkoły

- nauczyciele

 

 

GRUDZIEŃ 2016

LP.

DATA

TEMATYKA IMPREZY

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

1.

 

9 grudnia

 

 

Termin podania ocen proponowanych                   i niedostatecznych

- Nauczyciele przedmiotów                               - wychowawcy klas

2.

19 grudnia  (poniedziałek)

Konsultacje ogólnoszkolne

- wychowawcy klas                          - nauczyciele

Godz.               15.30-17.30

3.

 

22 grudnia

 

Apel Świąteczny

- B. Pielesz – Gurdek

- s. Z. Wojdyła

- J. Naglik

 

 

4.

 

22 grudnia

 

Wigilie klasowe

- wychowawcy klas

- Rodzice

 

 

5.

23 - 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

 

 

STYCZEŃ 2017

LP.

DATA

TEMATYKA IMPREZY

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

1.

 

Styczeń

 

Spotkania klasowe z rodzicami

- wychowawcy klas

 

2.

19 stycznia (poniedziałek)

Zakończenie klasyfikacji śródrocznej                     - Zebranie Rady Pedagogicznej

- Dyrektorzy                                        - wychowawcy klas                     - zespoły zadaniowe nauczycieli

Godz. 15.30

3.

 

Styczeń

 

Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami połączone z prezentacjami uczniów

Koordynator:

- J. Kubiś

- D. Marczak

- M. Smółka

 

4.

 

13 stycznia

Koniec I półrocza

 

 

5.

 

Styczeń/Luty

 

Dzień Babci i Dziadka

- wychowawcy klas 1-3       -Rodzice

 

6.

16 – 29 stycznia

Ferie zimowe

 

 

 

 

LUTY 2017

LP.

DATA

TEMATYKA IMPREZY

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

1.

 

Styczeń/Luty

 

Zabawy karnawałowe

- wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC 2017

LP.

DATA

TEMATYKA IMPREZY

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

1.

 

Marzec

 

Testy na zakończenie klasy 3

wychowawcy klas 3

- R. Wójcik

- M. Smółka

- B. Pielesz-Gurdek

- Z. Adamska

- D. Sablik

 

2.

6 marca

(poniedziałek)

Konsultacje ogólnoszkolne

- wychowawcy klas                      - nauczyciele

Godz.               15.30-17.30

3.

 

Marzec

 

Rekolekcje wielkopostne

W porozumieniu                  z proboszczem Parafii Czaniec

 

4.

 

Marzec

 

Szkolne Dni Profilaktyki

- Komisja profilaktyki

- Pedagog szkolny

- wychowawcy klas

- nauczyciele

 

5.

 

Marzec

 

Mam talent

- B. Naglik

- J. Naglik

- M.Mydlarz

 

6.

 

Marzec

 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

- Dyrektor szkoły

- nauczyciele

 

7.

 

Marzec

 

Neurodydaktyka – nauczanie przyjazne mózgowi

- Dyrektor szkoły

- nauczyciele

 

 

KWIECIEŃ 2017

LP.

DATA

TEMATYKA IMPREZY

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

1.

13 - 18 marca

Wiosenna przerwa świąteczna

2.

 

Kwiecień

 

 

Testy przedmiotowe  klasach  4-6

Nauczyciele :

- j. angielskiego,

- j. polskiego

- matematyki

 

 

3.

 

Kwiecień

 

Jan Paweł II

- K. Szeliga

- Z. Adamska

- ks. P. Honkisz

 

 

4.

 

Kwiecień

 

Gminny konkurs                                           „OMNIBUS TRZECIOKLASISTA”

Członkowie Stowarzyszenia:

- M. Smółka

- L. Pszczółka

- A. Gibas

 

 

5.

 

Kwiecień

 

Szkolenie Rady Pedagogicznej

- Dyrektor szkoły

- nauczyciele

 

 

MAJ 2017

LP.

DATA

TEMATYKA IMPREZY

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

1.

2, 4, 5 maja  (poniedziałek)

Dni wolne od zajęć                             dydaktyczno -wychowawczych

- nauczyciele                                            - wychowawcy

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze              7.00 – 15.00

2.

 

Maj

 

Rocznica Uchwalenia                   Konstytucji 3 Maja

- D. Dusza

- K. Bułka

- J. Kozieł

 

3.

15 maja (poniedziałek)

Konsultacje

ogólnoszkolne

- wychowawcy klas                        - nauczyciele

Godz.               15.30-17.30

4.

 

Maj

 

Święto Patrona Szkoły

- R. Kowalska

- D. Marczak

- S. Markowska

 

5.

 

Maj

 

Wyjazd na Zieloną Szkołę

 

- Koordynator

- wychowawcy kl. 3 i 5

- nauczyciele

 

6.

 

19 maja

 

 

Termin podania ocen proponowanych i niedostatecznych

- nauczyciele przedmiotów                                  - wychowawcy klas

 

CZERWIEC 2017

LP.

DATA

TEMATYKA IMPREZY

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

1.

 

 

Czerwiec

 

 

III Rodzinny Turniej Sportowy „Z Rodziną               i przyjaciółmi wesoło i sportowo spędzam czas”

Koordynatorzy:

- K. Zemanek

- S. Tondryk

- Z. Drabek

- J. Kubiś

- U. Piekiełko

- D. Sablik

 

2.

16 czerwca (piątek)

Dzień wolny od zajęć                             dydaktyczno -wychowawczych

- nauczyciele                                            - wychowawcy

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze              7.00 – 15.00

3.

 

Czerwiec

 

Debata   ogólnoszkolna

- Komisja profilaktyki

- Pedagog szkolny

- Opiekunowie SU

 

4.

 

Czerwiec

 

Próbna ewakuacja

 

- D. Sablik

 

 

5.

19 czerwca

Zakończenie klasyfikacji rocznej

- Zebranie Rady Pedagogicznej

- Dyrektorzy                                        - wychowawcy klas                       - nauczyciele                              - zespoły zadaniowe

Godz. 9.00

6.

19 czerwca

( piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno –wychowawczych

- nauczyciele                                            - wychowawcy

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

7.00-15.00

7.

 

Czerwiec

 

Dni Czańca

 

- s. Z. Wojdyła

8.

 

23 czerwca

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Wychowawcy klas  6:

- R. Ulman

- J. Kozieł

- L. Bezwińska

 

9.

26 czerwca

-31 sierpnia

Ferie letnie