Start Szkolne procedury Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Skierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Skierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PDF Drukuj Email

 


Procedura postępowania w sytuacji konieczności skierowania ucznia

do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


 

- obserwacja ucznia mającego problemy edukacyjne lub wychowawcze (nauczyciel, wychowawca klasy),

-spotkanie wychowawcy klasy lub nauczyciela z rodzicem i przedstawienie propozycji działań mających na celu wyeliminowanie trudności,

- w przypadku utrzymujących się trudności nauczyciel kieruje rodzica do pedagoga szkolnego, a ten przedstawia rodzicom propozycje kontaktu  z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

- wypełnienie karty odmowy w przypadku, gdy rodzic nie wyraża zgody na badanie w poradni,

-w przypadku uzyskania zgody na badanie dziecka  - współpraca wychowawcy i pedagoga szkolnego z rodzicami i poradnią,

- rodzic powinien dostarczyć wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu opinię wystawioną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w ciągu dwóch tygodni od jej wystawienia.