Dokumenty do pobrania PDF Drukuj

 

Wniosek  o  udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły

Czaniec…………………………………………………………………

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody  na przeprowadzenie  diagnozy    mojego  dziecka ………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę/nie  wyrażam zgody na   przekazanie opinii o  uczniu  przez pedagoga szkolnego  do Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w Bielsku-Białej.

Zobowiązuję się do dostarczenia  do szkoły  opinii wystawionej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w ciągu dwóch tygodni od jej wystawienia.

 

………………………………………………………………….

Podpis rodzica

 

 

Wniosek  o  udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły

Czaniec…………………………………………………………………

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody  na przeprowadzenie  diagnozy    mojego

dziecka………………………………………………………………………………………………………. na terenie szkoły.

 

 

………………………………………………………………….