Start Aktualności Aktualności Pracownia komputerowa w naszej szkole - projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

 

W 2008 roku nasza szkoła została wyposażona w nowy sprzęt komputerowy w ramach kolejnej edycji projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce starych i wysłużonych  komputerów zajęły  nowoczesne, dające nowe możliwości.

W ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Europejski Fundusz Społeczny otrzymaliśmy 10 stanowisk komputerowych dla uczniów wraz z oprogramowaniem podstawowym - Windows Vista, Microsoft Office 2007, serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym Windows Server 2007, drukarkę laserową sieciową, skaner, wideoprojektor, komputer przenośny, urządzenia sieciowe, oprogramowanie edukacyjne.

W pracowni odbywają się zajęcia dla uczniów z klas I- VI zarówno z informatyki  (dla klas V- VI), czy zajęć komputerowych (dla klas I-IV), jak i z innych przedmiotów (np. z przyrody). Zestaw multimedialny jest wykorzystywany na różnych lekcjach i kółkach zainteresowań, a także podczas szkoleń organizowanych dla nauczycieli. Pracownia posiada stały dostęp do Internetu.

Już piąty rok korzystamy z pracowni komputerowej, której zakup był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracownia komputerowa umożliwia:

a) realizację zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów,

b) przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji,

c) stworzenie możliwości pomocy w integrowaniu uczniów,

d) wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji,

e) stworzenie możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym,

f) promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych  wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora).